IMG_1039

Foie Gras Chawanmushi @ RM23
Foie Gras Chawanmushi @ RM23

Most popular